Adhesie Mediation Arnhem Adhesie Mediation Arnhem
Mediation in het Onderwijs en op School Adhesie Mediaton Arnhem richt zich in het bijzonder ook op conflicten in het Onderwijs en scholen. Er zijn 14.000 onderwijsinstellingen, 4.800.000 leerlingen met ouders, honderdduizenden leraren en medewerkers, en duizenden bestuurders en toezichthouders in het onderwijs. Het gaat dan om instelling zoals: Kinderopvang, Basisschool (PO), Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of Hogescholen (HBO) en Universiteiten. Gelukkig gaat veel goed. Maar waar met zoveel mensen wordt gewerkt en verschillende belangen spelen gaat er ook wel eens iets mis. Welke conflicten in het Onderwijs? Onenigheid tussen een leraar en leerling of ouder/opvoeder over de prestaties in de klas of toekomst bij schoolkeuze is geen zeldzaamheid. Ook over het beleid zijn leraren (individuele leraar of team) en directie  het niet altijd eens. Ook tussen scholen of vestigingen en schoolbesturen is niet altijd overeenstemming over de koers of speelt er iets tussen de betrokkenen bestuurders of toezichthouders. Als meningsverschillen groot zijn kan het helpen een onpartijdige mediator zonder directe belangen in te schakelen. De belangen liggen vaak toch dichter bij elkaar dan verwacht. Feitelijk gaat het in het onderwijs om bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren voor een goede toekomst. Te zorgen voor een veilige en prettige leeromgeving, waar iedereen in goede harmonie samen kan werken. Waarom Mediation in het onderwijs beter is! Mijn ervaring is dat het omgang met conflicten op school door de betrokkenen, waaronder: leerkrachten, directies en besturen niet altijd gemakkelijk verloopt en kan worden gehanteerd. De verwachting en hoop er zelf wel uit te komen, is een reden dat zaken soms onnodig lang slepen en escaleren. Hier spelen zaken als ‘professional pride: ‘dit moeten wij zelf toch kunnen oplossen’; de angst voor imagoverlies: ‘conflicten zijn niet goed voor ons imago, wij willen uitstralen dat we hier goed en respectvol met elkaar omgaan’, waardoor conflicten liever niet boven komen en bespreekbaar worden gemaakt. Een cultuur van ‘wij zijn aardig voor elkaar’ leidt tot een toedek-cultuur en handelingsverlegenheid m.b.t. aanpak conflicten. Soms is er ook gewoon ook onvoldoende kennis van conflicttheorie en -dynamiek. Relevante landelijke richtlijnen staan onvoldoende op het netvlies (bewustzijn) bij betrokkenen en de actieve kennis van klachtenregelingen en inzet van interventies voor (externe) conflictbeheersing (waaronder mediation) is enkele gevallen in onvoldoende mate bekend of ontwikkeld. Mijn aanbod! Graag draag ik als mediator of bemiddelaar bij aan het oplossen van conflicten. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om conflicten waarbij minimaal een leraar, ouder, directeur, bestuurder of ouder is betrokken. Bemiddeling tussen alleen leerlingen vraagt een andere aanpak. Conflict tussen leerlingen Pesten op school is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Conflicten tussen leerlingen kunnen worden opgelost door leerlingbemiddeling. Leerlingen helpen elkaar om zaken bespreekbaar te maken en het ook zelf op te lossen. Ik kan in die gevallen adviseren over een aanpak en mogelijk werkwijze. In veel gevallen zal ik dan doorverwijzen naar een collega die gespecialiseerd is in zoganaamde Peer mediation. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de methode die is ontwikkeld bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid. Zie: www.hetccv.nl. Ook bij de bredere aanpak van een vreedzame school in het Primair Onderwijs en/of Eigen Kracht kan aansluiting worden gezocht. Zie: www.vreedzameschool.nl of www.eigen-kracht.nl/voor-wie/overige- organisaties/onderwijsinstelllingen/.
      Voor geschillen in Arnhem en omgeving!
Terug naar startpagina Terug naar startpagina
Mijn aanbod voor uw vraag!
Informatie
Mediation in het Onderwijs en op School Adhesie Mediaton Arnhem richt zich in het bijzonder ook op conflicten in het Onderwijs en scholen. Er zijn 14.000 onderwijsinstellingen, 4.800.000 leerlingen met ouders, honderdduizenden leraren en medewerkers, en duizenden bestuurders en toezichthouders in het onderwijs. Het gaat dan om instelling zoals: Kinderopvang, Basisschool (PO), Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of Hogescholen (HBO) en Universiteiten. Gelukkig gaat veel goed. Maar waar met zoveel mensen wordt gewerkt en verschillende belangen spelen gaat er ook wel eens iets mis. Welke conflicten in het Onderwijs? Onenigheid tussen een leraar en leerling of ouder/opvoeder over de prestaties in de klas of toekomst bij schoolkeuze is geen zeldzaamheid. Ook over het beleid zijn leraren (individuele leraar of team) en directie  het niet altijd eens. Ook tussen scholen of vestigingen en schoolbesturen is niet altijd overeenstemming over de koers of speelt er iets tussen de betrokkenen bestuurders of toezichthouders. Als meningsverschillen groot zijn kan het helpen een onpartijdige mediator zonder directe belangen in te schakelen. De belangen liggen vaak toch dichter bij elkaar dan verwacht. Feitelijk gaat het in het onderwijs om bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren voor een goede toekomst. Te zorgen voor een veilige en prettige leeromgeving, waar iedereen in goede harmonie samen kan werken. Waarom Mediation in het onderwijs beter is! Mijn ervaring is dat het omgang met conflicten op school door de betrokkenen, waaronder: leerkrachten, directies en besturen niet altijd gemakkelijk verloopt en kan worden gehanteerd. De verwachting en hoop er zelf wel uit te komen, is een reden dat zaken soms onnodig lang slepen en escaleren. Hier spelen zaken als ‘professional pride: ‘dit moeten wij zelf toch kunnen oplossen’; de angst voor imagoverlies: ‘conflicten zijn niet goed voor ons imago, wij willen uitstralen dat we hier goed en respectvol met elkaar omgaan’, waardoor conflicten liever niet boven komen en bespreekbaar worden gemaakt. Een cultuur van ‘wij zijn aardig voor elkaar’ leidt tot een toedek-cultuur en handelingsverlegenheid m.b.t. aanpak conflicten. Soms is er ook gewoon ook onvoldoende kennis van conflicttheorie en -dynamiek. Relevante landelijke richtlijnen staan onvoldoende op het netvlies (bewustzijn) bij betrokkenen en de actieve kennis van klachtenregelingen en inzet van interventies voor (externe) conflictbeheersing (waaronder mediation) is enkele gevallen in onvoldoende mate bekend of ontwikkeld. Mijn aanbod! Graag draag ik als mediator of bemiddelaar bij aan het oplossen van conflicten. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om conflicten waarbij minimaal een leraar, ouder, directeur, bestuurder of ouder is betrokken. Bemiddeling tussen alleen leerlingen vraagt een andere aanpak. Conflict tussen leerlingen Pesten op school is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Conflicten tussen leerlingen kunnen worden opgelost door leerlingbemiddeling. Leerlingen helpen elkaar om zaken bespreekbaar te maken en het ook zelf op te lossen. Ik kan in die gevallen adviseren over een aanpak en mogelijk werkwijze. In veel gevallen zal ik dan doorverwijzen naar een collega die gespecialiseerd is in zoganaamde Peer mediation. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de methode die is ontwikkeld bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid. Zie: www.hetccv.nl. Ook bij de bredere aanpak van een vreedzame school in het Primair Onderwijs en/of Eigen Kracht kan aansluiting worden gezocht. Zie: www.vreedzameschool.nl of www.eigen-kracht.nl/voor- wie/overige- organisaties/onderwijsinstelllingen/.
Terug naar startpagina Terug naar startpagina
Mijn aanbod voor uw vraag!
Informatie
Adhesie Mediation Arnhem
      Voor geschillen in Arnhem en omgeving!
Adhesie Mediation Arnhem