Adhesie Mediation Arnhem Adhesie Mediation Arnhem
Mediation bij Arbeidsconflict Adhesie Mediaton Arnhem richt zich ook op conflicten op het werk tussen medewerkers onderling of met de organisatie. Ook daar waar medewerkers van verschillende organisaties een conflict hebben is ondersteining mogelijk. Arbeidsconflict Binnen kleine en grote organisaties ontstaan om verschillende redenen soms problemen tussen de werknemer en werkgever. Als het conflict verscherpt kom je er samen mogelijk niet meer uit zonder hulp van anderen. Kan de werkrelatie met goede afpsraken weer worden hersteld of is het beter de relatie te verbreken door regeling voor vertrek? Conflict Werknemer Soms knapt er iets bij een werknemer en is de motivatie en de vanzelfsprekende loyaliteit en veiligheid plotseling verdwenen. Je zit niet meer in je “SweetSpot” maar hoe kom je daar op een goede manier uit met je werkgever? Op zoek gaan naar randvoorwaarden voor veranderingen binnen of buiten de organisatie biedt nieuw perspectief. Conflict Werkgever Er kunnen zich situaties voordoen dat de werkgever met een werknemer het goede gesprek niet meer kan en wil voeren. Bijvoorbeeld omdat de verbeteringen uitblijven, sprake is van verwijtbare nalatigheid of ontoelaatbaar gedrag. De communicatie verloopt moeizaam en er is spraak van een onwerkbare situatie. Dan wordt het tijd daar iets aan te doen.   Mijn aanbod: Ervaring Door jarenlange werkervaring zowel als medewerker en manager, weet ik hoe het soms kan (mis)lopen binnen organisaties. Zelden is het zwart of wit en altijd noodzakelijk hier met prioriteit aandacht aan te besteden.Vanuit verschillend perspectief naar het zelfde conflict kijken biedt met een onafhankelijk mediator meerwaarde met echt perspectief. Mijn ervaring als interne mediator bij een relatief grote overheidsorganisatie neem ik ook mee.
      Voor geschillen in Arnhem en omgeving!
Terug naar startpagina Terug naar startpagina
Mijn aanbod voor uw vraag!
Informatie
Adhesie Mediation Arnhem
Mediation bij Arbeidsconflict Adhesie Mediaton Arnhem richt zich ook op conflicten op het werk tussen medewerkers onderling of met de organisatie. Ook daar waar medewerkers van verschillende organisaties een conflict hebben is ondersteining mogelijk. Arbeidsconflict Binnen kleine en grote organisaties ontstaan om verschillende redenen soms problemen tussen de werknemer en werkgever. Als het conflict verscherpt kom je er samen mogelijk niet meer uit zonder hulp van anderen. Kan de werkrelatie met goede afpsraken weer worden hersteld of is het beter de relatie te verbreken door regeling voor vertrek? Conflict Werknemer Soms knapt er iets bij een werknemer en is de motivatie en de vanzelfsprekende loyaliteit en veiligheid plotseling verdwenen. Je zit niet meer in je “SweetSpot” maar hoe kom je daar op een goede manier uit met je werkgever? Op zoek gaan naar randvoorwaarden voor veranderingen binnen of buiten de organisatie biedt nieuw perspectief. Conflict Werkgever Er kunnen zich situaties voordoen dat de werkgever met een werknemer het goede gesprek niet meer kan en wil voeren. Bijvoorbeeld omdat de verbeteringen uitblijven, sprake is van verwijtbare nalatigheid of ontoelaatbaar gedrag. De communicatie verloopt moeizaam en er is spraak van een onwerkbare situatie. Dan wordt het tijd daar iets aan te doen.   Mijn aanbod: Ervaring Door jarenlange werkervaring zowel als medewerker en manager, weet ik hoe het soms kan (mis)lopen binnen organisaties. Zelden is het zwart of wit en altijd noodzakelijk hier met prioriteit aandacht aan te besteden.Vanuit verschillend perspectief naar het zelfde conflict kijken biedt met een onafhankelijk mediator meerwaarde met echt perspectief. Mijn ervaring als interne mediator bij een relatief grote overheidsorganisatie neem ik ook mee.
      Voor geschillen in Arnhem en omgeving!
Terug naar startpagina Terug naar startpagina
Mijn aanbod voor uw vraag!
Informatie
Adhesie Mediation Arnhem