Adhesie Mediation Arnhem
Mediation in de Zorg of Hulpverlening Adhesie Mediaton Arnhem richt zich vooral op conflicten in de Zorg en Hulpverlening. Er zijn duizenden zorginstellingen, honderdduizenden cliënten en familieleden, professionals en medewerkers, en duizenden bestuurders en toezichthouders in de zorg. Het gaat dan om instelling zoals: Jeugdzorg voor jeugdhulp en opvoeding, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Thuiszorg, Ouderenzorg, Verpleeghuiszorg en zorg in Ziekenhuizen. In Nederland gaat het in de zorg gelukkig vaak erg goed. Maar waar met zoveel mensen wordt gewerkt en verschillende belangen spelen, gaat er ook wel eens iets mis. Welke conflicten? Verschil van mening tussen een cliënt en een instelling voor zorg- of hulpverlening is een ingrijpende zaak. Betrokkenen zijn niet altijd in de allerbeste conditie. Veelal is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Hoe kom je hier samen uit zonder procedures of klachten? Hulpverleners (individueel of team) zijn het soms ook niet eens met het beleid van de directie of vestigingsmanager. Ook tussen instellingen of vestigingen vallend onder een (regionaal) bestuur niet altijd overeenstemming vinden over de koers of speelt er iets tussen de betrokkenen bestuurders of toezichthouders. Mijn aanbod Graag draag ik als mediator of bemiddelaar bij aan het oplossen van conflicten. Voorkomen moet worden dat standpunten verder verharden in een formele klacht of bezwaarschrift. Als je in een juridische procedure terecht komt zijn er na een uitspraak vaak uiteindelijk twee die niet helemaal tevreden zijn. Juist in de zorg en hulpverlening heb je andere zorgen aan je hoofd en is het beter de energie te gebruiken voor verbetering en herstel. Energieverlies aan een niet opgelost conflict is geen goede optie. Ik help u graag dat te voorkomen! Belangenbehartiging Bij ingewikkelde zorginhoudelijke kwesties kan het soms ook helpen ondersteuning te vragen van deskundige organisaties. In Gelderland kan dat bijvoorbeeld bij Zorgbelang Gelderland. Zie: www.ZorgbelangGelderland.nl. Ook zijn er specifieke cliëntenorganisaties of zorginhoudelijke hulpinstanties zoals: - Patiëntenfederatie Nederland: www.patientenfederatie.nl/ - Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, afdeling Gewest Gelderland: www.anbo.nl - Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming: www.richtlijnenjeugdhulp.nl/ - Cliënten met een lichamelijke beperking: www.bosk.nl/ - Cliënten met angst, dwang of een fobie: www.adfstichting.nl - Cliënten- en familieorganisaties in de ggz: https://www.zorgwijzer.nl/faq/ggz Op internet zijn ook andere instanties te vinden.
      Voor geschillen in Arnhem en omgeving!
Mijn aanbod voor uw vraag!
Informatie
Terug naar startpagina Terug naar startpagina Adhesie Mediation Arnhem
Mediation in de Zorg of Hulpverlening Adhesie Mediaton Arnhem  richt zich vooral op conflicten in de Zorg en Hulpverlening. Er zijn duizenden zorginstellingen, honderdduizenden cliënten en familieleden, professionals en medewerkers, en duizenden bestuurders en toezichthouders in de zorg. Het gaat dan om instelling zoals: Jeugdzorg voor jeugdhulp en opvoeding, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Thuiszorg, Ouderenzorg, Verpleeghuiszorg en zorg in Ziekenhuizen. In Nederland gaat het in de zorg gelukkig vaak erg goed. Maar waar met zoveel mensen wordt gewerkt en verschillende belangen spelen, gaat er ook wel eens iets mis. Welke conflicten? Verschil van mening tussen een cliënt en een instelling voor zorg- of hulpverlening is een ingrijpende zaak. Betrokkenen zijn niet altijd in de allerbeste conditie. Veelal is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Hoe kom je hier samen uit zonder procedures of klachten? Hulpverleners (individueel of team) zijn het soms ook niet eens met het beleid van de directie of vestigingsmanager. Ook tussen instellingen of vestigingen vallend onder een (regionaal) bestuur niet altijd overeenstemming vinden over de koers of speelt er iets tussen de betrokkenen bestuurders of toezichthouders. Mijn aanbod Graag draag ik als mediator of bemiddelaar bij aan het oplossen van conflicten. Voorkomen moet worden dat standpunten verder verharden in een formele klacht of bezwaarschrift. Als je in een juridische procedure terecht komt zijn er na een uitspraak vaak uiteindelijk twee die niet helemaal tevreden zijn. Juist in de zorg en hulpverlening heb je andere zorgen aan je hoofd en is het beter de energie te gebruiken voor verbetering en herstel. Energieverlies aan een niet opgelost conflict is geen goede optie. Ik help u graag dat te voorkomen! Belangenbehartiging Bij ingewikkelde zorginhoudelijke kwesties kan het soms ook helpen ondersteuning te vragen van deskundige organisaties. In Gelderland kan dat bijvoorbeeld bij Zorgbelang Gelderland. Zie: www.ZorgbelangGelderland.nl. Ook zijn er specifieke cliëntenorganisaties of zorginhoudelijke hulpinstanties zoals: - Patiëntenfederatie Nederland: www.patientenfederatie.nl/ - Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, afdeling Gewest Gelderland: www.anbo.nl - Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming: www.richtlijnenjeugdhulp.nl/ - Cliënten met een lichamelijke beperking: www.bosk.nl/ - Cliënten met angst, dwang of een fobie: www.adfstichting.nl - Cliënten- en familieorganisaties in de ggz: https://www.zorgwijzer.nl/faq/ ggz Op internet zijn ook andere instanties te vinden.
Mijn aanbod voor uw vraag!
Informatie
Terug naar startpagina Terug naar startpagina Adhesie Mediation Arnhem
      Voor geschillen in Arnhem en omgeving!
Adhesie Mediation Arnhem